Tulevat Zones of Regulation koulutukset

4.5. Helsinki (täynnä)

21.9. Turku (ennakkotieto, ei vielä ilmoittautumista)

9.11. Tampere, koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle (ennakkotieto, ei vielä ilmoittautumista)

Zones of Regulation –menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Kouluttajina Toimintaterapia Tammiston toimintaterapeutit Maikku Tammisto, Marika Hurme ja Lotta Koskinen

Zones of Regulation on systemaattinen, kognitiivinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on opettaa lapselle tunnetilojen ja vireystason itsesäätelyä. Zones of Regulation-ohjelman avulla opetetaan lapselle strategioita, joiden avulla lapsi tulee tietoisemmaksi vireystilastaan ja tunteistaan sekä oppii säätelemään niitä
omilla, testatuilla keinoillaan. Zones of Regulation menetelmää voi käyttää
niin yksilöllisesti kuin ryhmissäkin.

Koulutuksessa käydään läpi kognitiivisten lähestymistapojen perusteita sekä tutustutaan käytännönläheisesti Zones of Regulation – menetelmään. Koulutuksessa on mahdollista valmistaa myös Zones of Regulation materiaaleja käytettäväksi heti arjessa omien terapialasten/oppilaiden kanssa. Koulutukseen ovat tervetulleita toimintaterapeuttien lisäksi myös varhaiskasvattajat ja opettajat.

Alustava ohjelma:

8.30-9.00 ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00-11.30 kognitiivisten lähestymistapojen perusteita Zones of regulation -ohjelman sisältö

11.30-12.30 lounas (omakustanteinen)

12.30-14.00 Tapausselostuksia, kokemuksia Zonesin käytöstä yksilöterapioissa ja ryhmissä

14-14.30 kahvi

14.30-15.30 Työpajatyöskentelyä:
Zones työkalupakki alkuun ja terapeutin omat itsesäätelykeinot

15.30-16.00 Yhteenvetoa, aikaa keskustelulle ja kysymyksille

Huom! Ohjelman täysipainoinen
käyttäminen vaatii myös kirjaan tutustumista/kirjan hankkimista! Jos
työpaikalla ei ole käytettävissä Zones-kirjaa suosittelemme ehdottomasti kirjaa
tilaamista koulutukseen osallistumisen lisäksi.