Yhteisenä johtotähtenämme on tehdä terapiaa, joka aidosti nivoutuu asiakkaan arkeen. Uskomme tekemisen iloon, aitoon läsnäoloon ja yhteistyön voimaan.

Olemme Tammistolla panostaneet osaamiseemme usealla eri lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapian erityisalueilla. Terapeuteillamme on aikaisempaa työkokemusta niin lasten neurologiassa, neuropsykiatriassa, lastensuojelusta kuin kehitysvammapuoleltakin. Ammatillista osaamista kehitämme jatkuvasti henkilökohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Osallistumme säännöllisesti ulkopuolisiin koulutuksiin ja lisäksi pidämme useita kertoja vuodessa omia opintopiirejä ajankohtaisten artikkelien pohjalta. Laaja osaamisen kirjo mahdollistaa myös terapeuttiemme välisen mentoroinnin ja konsultoinnin.

Käytössämme on useita asiakaslähtöisiä osallistumisen mittareita. Käytetyt mittarit ja arviointimenetelmät valitaan aina yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käytössämme ovat mm. COPM, GAS, AMPS, ESI, TOP -Test of Playfulness, M-FUN, COSA, PEGS JA AHA.

Tarjoamme koulutusta mm. iPadin käytöstä kuntoutuksessa, leikistä, haastavasta käyttäytymisestä ja mindfulness-menetelmästä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

Asiakaspaikkakyselyihin osaa vastata Maikku, hallinnollisissa asioissa kannattaa kääntyä Karon puoleen

Maikku

toimitusjohtaja, toimintaterapeutti

Tehnyt toimintaterapeutin töitä innolla ja kunnianhimoisesti vuodesta 1993. Maikulla on osaamista erityisesti liikuntavammoista ja monivammaisuudesta, haastavasta käyttäytymisestä, leikistä ja itsenäistymisvaiheen tukemisesta. Maikun kärsivällisyys on loputon ja ilo kantaa haastavissakin tilanteissa.

Koulutettu hengitys- ja mindfulness CFM -ohjaaja

Maikku Tammisto
040 745 0034
maikku@toiminta.net

Toimintaterapeutit

Marika

Erityisosaamista ovat autismin kirjo, psykiatriset ja neuropsykiatriset haasteet sekä ryhmäterapia. Marika on opiskellut Theraplay-menetelmää ja kuvat sekä viittomat toiminnan ja kommunikoinnin tukena ovat ahkerassa käytössä. Marika tuo inhimillisellä otteella sujuvuutta arkeen.

Marika Hurme
050 365 4279
marika@toiminta.net

Lotta

Lastentarhanopettajataustainen toimintaterapeutti, jolla on pitkä työkokemus ja laajaa osaamista toimintaterapian eri alueista. Lotta on iPad-ekspertti ja kokenut ryhmäterapioiden toteuttaja, joka selviää myös haastavien perhetilanteiden kohtaamisesta. Lempeän jämäkkä Lotta on läsnä vuorovaikutuksellisella otteella.

Lotta Koskinen
0400 304 316
lotta@toiminta.net

Susanna

Kouluikäisten toimintaterapiassa erityisesti kunnostautunut vahva yhteistyön tekijä. Susannan osaamista kehitysvammapuolen lisäksi ovat asioihin paneutuminen, voimaannuttava lähestymistapa ja moniammatillinen työote. Susannan vahvuus on yhteistyön tekemisessä rauhallisella otteella ja yhteistyöverkostojen pitämisessä laajoina.

Susanna Leskinen
0400 305 307
susanna@toiminta.net

Anne-Mari

Kehitys- ja liikuntavammaisten pulmiin perehtynyt, leikkiin heittäytyjä. Anne-Mari osaa keinot kinesioteippauksesta apuvälineisiin ja kaksikätiseen toimintaan sekä etsii ratkaisut keskittymisen haasteisiin. Motivoidun kädenkäytön jaksojen osaaja. Anne-Marin vahvuuksia ovat lempeä läsnäolo ja leikkimielisyys.

Anne-Mari Mustonen
050 441 1834
annemari@toiminta.net

Sanna

Asiakaslähtöisten terapiatavoitteiden muodostamisesta osaamista hankkinut, leikkimielinen innostuja. Työotteessa korostuvat toimintalähtöisyys ja asiakkaan mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen. Rytmimusiikin ja tanssin parissa kouluttautunut Sanna käyttää sujuvasti näitä kahta osana terapiaa. Rauhallisuudellaan ja läsnäolollaan Sanna luo turvallisen ilmapiirin, jossa asiakas tulee kuulluksi.

Sanna Mäkinen
040 137 3730
sanna@toiminta.net

Hennariikka

Lastenneurologian alueen osaaja. Hennariikkaa kiinnostaa erityisesti ohjauksellisuuden hyödyntäminen toimintaterapian keinojen saamiseksi osaksi arkea. Hennariikka on rauhallinen ja järkkymätön itsensä ja toiminnan kehittäjä. Hennariikka on kouluttautunut myös voimauttavan valokuvauksen käytössä.

Hennariikka Heinijoki

050 529 1343
hennariikka@toiminta.net

Jenni

Hallitsee viittomat ja muut korvaavan kommunikoinnin keinot. Jennin työote on asiakaslähtöinen ja osaamista löytyy terapian lisäksi muun muassa arvioinneista. Jenni on todellinen perhearjen tuntija, kokemusosaajaksikin häntä voisi kutsua.

Jenni Hämäläinen
040 136 7980
jenni@toiminta.net

Eeva

Toiminnan analysoinnista ja arvioinneista koulutuksia ja
kokemusta kerännyt Eeva tekee terapiaa lempeällä ja jämäkällä otteella. Terapiatilanteisiin luovasti leikki edellä menevä Eeva haluaa olla mukana lapsen arjessa ja osana hänen tukiverkkoaan.

Eeva Määttä
040 580 2433
eeva@toiminta.net

Susanna

Nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallinnan, kehitystehtävien ja tunnetaitojen tukeminen on Susannan vahvaa osaamista kokemuksen ja koulutuksen kautta (mm. tanssi-liiketerapeutti, rentoutusohjaaja). Susanna on kannustava ja innostuva terapeutti, joka lempeästi haastaa asiakkaan löytämään joustavuutta mieleen ja toimintaan.

Susanna Norppa
040 647 6966
norppa@toiminta.net

Toimistopäällikkö

Karo

Oikeustradenomi, joka huolehtii, että arki ja juhla pyörivät Tammistolla sujuvasti. Karo hallitsee niin laitteet, ohjelmat ja sopimukset kuin laadunvalvonnankin. Karo tietää missä mikin on, keneltä kannattaa mitäkin kysyä ja jos ei tiedä, niin selvittää. Napakalla otteella, uutta ideoiden Karo vie asioita eteenpäin.

Karo Tammisto
020 792 9592
konttori@toiminta.net