Olemme Tammistolla panostaneet osaamiseemme usealla eri lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapian erityisalueilla. Terapeuteillamme on aikaisempaa työkokemusta niin lasten neurologiassa, neuropsykiatriassa, lastensuojelusta kuin kehitysvammapuoleltakin. Ammatillista osaamista kehitämme jatkuvasti henkilökohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Osallistumme säännöllisesti ulkopuolisiin koulutuksiin ja lisäksi pidämme useita kertoja vuodessa omia opintopiirejä ajankohtaisten artikkelien pohjalta. Laaja osaamisen kirjo mahdollistaa myös terapeuttiemme välisen mentoroinnin ja konsultoinnin.

Käytössämme on useita asiakaslähtöisiä osallistumisen mittareita. Käytetyt mittarit ja arviointimenetelmät valitaan aina yksilöllisesti, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Käytössämme ovat mm. COPM, GAS, AMPS, ESI, TOP -Test of Playfulness, M-FUN, COSA, PEGS JA AHA.

Tarjoamme koulutusta mm. iPadin käytöstä kuntoutuksessa, leikistä, haastavasta käyttäytymisestä ja mindfulness-menetelmästä niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin.

Asiakaspaikkakyselyihin osaa vastata Tytti ja hallinnollisissa asioissa kannattaa kääntyä Karon puoleen. Mikäli askarruttaa kumman puoleen kannattaisi kääntyä, kannattaa laittaa viestiä yhteiseen sähköpostiin konttori@toiminta.net.

Tytti Lattunen

palvelupäällikkö, toimintaterapeutti 020 7929593

tytti@toiminta.net

Tytti on työskennellyt lasten toimintaterapeuttina vuodesta 1993 keräten osaamista erityisesti lastenneurologian alalta. Tytillä on SI- ja SIPT pätevyys ja YAMK -tutkinto terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Opinnäytetyössään hän perehtyi monialaiseen yhteistyöhön lasten kuntoutuksessa. Tammistolla Tytti haluaakin kehittää monialaista yhteistyötä entisestään. Työotteessa Tytillä korostuvat rauhallinen läsnäolo, lapsi- ja perhelähtöisyys sekä vuorovaikutus. Iloa työhön tuovat kohtaamiset erilaisten ihmisten kanssa sekä lapsen riemu, kun hän saavuttaa jotain itselleen merkityksellistä.


Lasten toimintaterapeutit

Marika

Erityisosaamista ovat lasten autismin kirjo, psykiatriset ja neuropsykiatriset haasteet sekä ryhmäterapia. Marika on opiskellut Theraplay-menetelmää ja kuvat sekä viittomat toiminnan ja kommunikoinnin tukena ovat ahkerassa käytössä. Marika tuo inhimillisellä otteella sujuvuutta arkeen.


Marika Hurme
050 365 4279
marika@toiminta.net

Lotta

Lastentarhanopettajataustainen toimintaterapeutti, jolla on pitkä työkokemus ja laajaa osaamista toimintaterapian eri alueista. Lotta on tunnetaitokoulutuksen käynyt kokenut ryhmäterapioiden toteuttaja, joka selviää myös haastavien perhetilanteiden kohtaamisesta. Lempeän jämäkkä Lotta on läsnä vuorovaikutuksellisella otteella.


Lotta Koskinen
0400 304 316
lotta@toiminta.net

Susanna

Kouluikäisten toimintaterapiassa erityisesti kunnostautunut vahva yhteistyön tekijä ja SI terapeutti. Susannan osaamista kehitysvammapuolen lisäksi ovat asioihin paneutuminen, voimaannuttava lähestymistapa ja moniammatillinen työote. Susannan vahvuus on yhteistyön tekemisessä rauhallisella otteella ja yhteistyöverkostojen pitämisessä laajoina.


Susanna Leskinen
0400 305 307
susanna@toiminta.net

Anne-Mari

Kehitys- ja liikuntavammaisten pulmiin perehtynyt, leikkiin heittäytyjä. Anne-Mari osaa keinot kinesioteippauksesta apuvälineisiin ja kaksikätiseen toimintaan sekä etsii ratkaisut keskittymisen haasteisiin. Motivoidun kädenkäytön jaksojen osaaja. Anne-Marin vahvuuksia ovat lempeä läsnäolo ja leikkimielisyys.


Anne-Mari Mustonen
050 441 1834
annemari@toiminta.net

Sanna

Asiakaslähtöisten terapiatavoitteiden muodostamisesta osaamista hankkinut, leikkimielinen innostuja. Työotteessa korostuvat toimintalähtöisyys ja asiakkaan mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen. Rytmimusiikin ja tanssin parissa kouluttautunut Sanna käyttää sujuvasti näitä kahta osana terapiaa. Rauhallisuudellaan ja läsnäolollaan Sanna luo turvallisen ilmapiirin, jossa asiakas tulee kuulluksi.


Sanna Mäkinen
040 137 3730
sanna@toiminta.net

Hennariikka

Lastenneurologian alueen osaaja. Hennariikkaa kiinnostaa erityisesti ohjauksellisuuden hyödyntäminen toimintaterapian keinojen saamiseksi osaksi arkea. Hennariikka on rauhallinen ja järkkymätön itsensä ja toiminnan kehittäjä. Hennariikka on kouluttautunut myös voimauttavan valokuvauksen käytössä.


Hennariikka Heinijoki
050 529 1343
hennariikka@toiminta.net

Jenni

Hallitsee viittomat ja muut korvaavan kommunikoinnin keinot. Jennin työote on asiakaslähtöinen ja osaamista löytyy terapian lisäksi muun muassa arvioinneista. Jenni on todellinen perhearjen tuntija, kokemusosaajaksikin häntä voisi kutsua. Jenni työskentelee pääasiassa Oriveden suunnalla.


Jenni Hämäläinen
040 136 7980
jenni@toiminta.net

Reeta

Reeta on pitkäpinnainen jalat maassa -tyyppi, joka on parhaimmillaan pienten vilkkaiden lasten kanssa. Leikkisä ja iloinen Reeta onkin hankkinut lisäkoulutusta erityisesti vuorovaikutus- ja leikkitaidoista ja hän on opiskellut esimerkiksi ryhmä Theraplay -menetelmää. Maantieteellisesti työskentelyalue on Tampereelta Vaasan suuntaan.


Reeta Määttä
040 7036629
reeta@toiminta.net

Eeva

Eevan kanssa harjoitellaan vuorovaikutusta, tunne- ja itsesäätelyä sekä leikkitaitoja lempeässä ohjauksessa, jossa hyödynnetään tarpeiden mukaan esimerkiksi tukiviittomia ja kommunikaatiokansiota. Eevalla on kokemusta erityisesti autisminkirjosta sekä kielellisistä ja neuropsykologisista haasteista. Eevalla on koulutusta syömisen haasteista (SOS Approach to Feeding).


Eeva Määttä
040 580 2433
eeva@toiminta.net

Iiris

Lapsen ilosta, onnistumisesta ja leikin maailmaan heittäytymisestä energiaa saava Iiris rakentaa jämäkkyydellä ja lempeydellä turvallisen terapiatilanteen. Iiriksellä on SI ja SIPT pätevyydet ja kokemusta toimintaterapetutin työstä vuodesta 1994 alkaen. Moniammatillisuus ja verkostoituminen ovat Iiriksen toiminnassa keskeisiä asioita.


Iiris Peltonen
040 653 6055
iiris@toiminta.net

Maikku

Tehnyt toimintaterapeutin töitä innolla ja kunnianhimoisesti vuodesta 1993. Maikulla on osaamista erityisesti liikuntavammoista ja monivammaisuudesta, haastavasta käyttäytymisestä, leikistä ja itsenäistymisvaiheen tukemisesta. Maikun kärsivällisyys on loputon ja ilo kantaa haastavissakin tilanteissa. Koulutettu hengitys- ja mindfulness CFM -ohjaaja


Maikku Tammisto
040 745 0034
maikku@toiminta.net

Leena

Pitkällä urallaan erityisesti liikunta- ja monivammaisten lasten terapiasta osaamista, kokemusta ja koulutusta hankkinut terapeutti. Leenalla on myös vahvaa osaamista käsikirurgiasta, yläraajojen synnynnäisistä kehityshäiriöistä ja proteeseista sekä teknisavusteisesta kuntoutuksesta ja apuvälineistä. Leena on rauhallinen aikuinen, jonka osaamiseen voi järkkymättä luottaa.

Leena Uusitalo
0406838477
leena@toiminta.net

Nuorten toimintaterapeutit

Susanna, toimintaterapeutti ja Nuotti-valmentaja

Nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallinnan, kehitystehtävien ja tunnetaitojen tukeminen on Susannan vahvaa osaamista kokemuksen ja koulutuksen kautta (mm. tanssi-liiketerapeutti, rentoutusohjaaja). Susanna on kannustava ja innostuva terapeutti ja valmentaja, joka lempeästi haastaa asiakkaan löytämään joustavuutta mieleen ja toimintaan.


Susanna Norppa
040 647 6966
norppa@toiminta.net

Jatta

Jatan asiakkaat ovat nuoria ja nuoria aikuisia. Luovalla otteella ja toivoa ylläpitäen Jatta tarttuu asiakkaan kanssa erilaisiin mielen haasteisiin. Jatalla on osaamista mm. syömishäiriöiden parissa ajatusmallien ja kehonkuvan kanssa työskentelystä. Mahdollisuuksia Jatta näkee jokaisen tilanteessa.Jatta Ahlvik
0404863099
jatta@toiminta.net

Sannaleena (Sanna)

Sannan johtotähtenä nuorten kanssa työskentelyssä on toiminnallisuus ja tavoitteena auttaa nuorta löytämään motivaatio merkityksellisen tekemisen kautta. Sannalta löytyy myös neuropsykiatrisen valmentajan pätevyys ja työvuosilta lastentarhanopettajana hankitut moninaiset valmiudet.


Sannaleena Kesti
0445341457
kesti@toiminta.net

Hallintopäällikkö

Karo

Oikeustradenomi, joka huolehtii, että arki ja juhla pyörivät Tammistolla sujuvasti. Karo hallitsee niin laitteet, ohjelmat ja sopimukset kuin laadunvalvonnankin. Karo tietää missä mikin on, keneltä kannattaa mitäkin kysyä ja jos ei tiedä, niin selvittää. Napakalla otteella, uutta ideoiden Karo vie asioita eteenpäin.

Karo Tammisto